Piemērots iepakojums lielu gabarītu / nestandarta sūtījumiem

Piemērots iepakojums lielu gabarītu / nestandarta sūtījumiem
Piemērots iepakojums Pareizs iepakojums ir tāds, kuru nesabojājot nav iespējams piekļūt un sabojāt iepakojumā esošās preces vai vērtības. Iepakojumam ir jāaizsargā arī vide no iepakojuma satura vai paša iepakojuma radītās bīstamības. Visām sūtāmajām precēm vai vērtībām jābūt ārējam iepakojumam (gofrēta kartona vai koka kastei, papīra aploksnei, plastmasas aploksnei / maisam, gofrēta kartona tūtai), ievērojot preces vai vērtības specifiskās īpašības. Rūpnīcas iepakojums nav uzskatāms par pienācīgu iepakojumu un nav piemērots transportēšanai. UZMANĪBU! Ja ir neatbilstošs iepakojums, Pārvadātājs neatbild par drošu sūtījuma transportēšanu, nekompensē Klientam radušos zaudējumus un var izteikt Klientam pretenziju par Pārvadātājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu. - Lielu gabarītu, nestandarta, negabarīta vai telpiski sūtījumi jānovieto uz paletēm, pat ja to svars nepārsniedz 30 kg, ja sūtījumam nav iepakojuma, kas aizsargā to no saskares ar citiem sūtījumiem, un uz to virsmas nevar likt citus sūtījumus (skapji, darbgaldi, reklāmas stendi, saliktas mēbeles, stikla izstrādājumi u.tml.). Paletes pamatnei tādos gadījumos jābūt lielākai par sūtāmās preces pamatu. Preces vai vērtības (vai to daļas) nedrīkst atrasties ārpus iepakojuma un / vai paliktņa, jo sūtījums, kraujot transportlīdzeklī vai šķirojot, ārpus iepakojuma esošās daļas var tikt sabojātas vai sabojāt citus sūtījumus. - Novietojot uz paletes preces vai vērtības, kas jutīgas pret spiedienu vai saskari ar citiem sūtījumiem, tām jābūt ārējam iepakojumam. - Sūtījumiem uz paliktņiem jāizmanto kārtīgi un izturīgi paliktņi, kas nav laboti/remontēti vai kā citādi pārveidoti. - Preces vai priekšmeti (vai to daļas) nedrīkst atrasties ārā no iepakojuma un / vai paliktņa, jo sūtījums, kraujot transportlīdzeklī vai šķirojot sūtījumu sadalīšanas terminālā, izlīdušās daļas var sabojāt.

Uz galveno