Daži padomi - kā pareizāk iepakot savus sūtījumus.

Mēs lūdzam jums savus sūtījumus iepakot tā, lai transportēšanas laikā tas nesaplīstu, nesalūztu, netiktu sabojāts. Kā arī sūtījums nedrīkst apdraudēt mūsu darbiniekus un nedrīkst bojāt citus sūtījumus. Uz sūtījuma ieteicams skaidri un salasāmi uzrakstīt saņēmēja telefona numuru un adresi.

* Iepakošanas materiāls -
izvēlieties atkarībā no priekšmeta izmēra un formas. Var izmantot gofrēto kartonu, polietilēnu, kārbas un kartona kastes. Ja vēlaties, lai preces oriģinālais iepakojums paliktu neskarts un uz tā netiktu veiktas pārsūtīšanas gaitā nepieciešamās atzīmes, iepakojiet preci vēl vienā slānī. Ļoti svarīgi, lai iepakojums būtu izturīgs, neizjuktu.

* Iepakojuma izmērs -
tam jābūt piemērotam sūtījuma saturam. Pārāk lielā iepakojumā sūtījuma saturs var pārvietoties, salūzt, saplīst vai sabojāties. Arī pārāk mazu iepakojumu nevajadzētu izvēlēties, tas var tikt bojāts. Sūtījuma saturs nedrīkst izvirzīties ārpus iepakojuma.

* Papildmateriāla izmantošanas nepieciešamība -
ja vēlaties būt droši par to, ka sūtījuma saturs nesabojāsies, vienmēr izmantojiet kādus pildmateriālus. Kā piemērotu materiālu var izmantot speciālas granulas un burbuļplēves iepakojumu. Vieglākiem sūtījumiem var izmantot arī papīru.


Uz galveno